MentoringSylvia

KONSULTANT BIZNESOWY, MENTOR, PSYCHOTERAPEUTKA

  Ja jako Twój mentor zachęcę Ciebie do wyjścia poza sferę komfortu, która jest ciężarem dla Ciebie.
  Wszyscy maja swoją sferę komfortu i jesteśmy tak wygodni, że trudno nam z niej wyjść. Żeby się rozwijać, musimy wyjść z tej sfery aby moc zdobywać nowe doświadczenia.
  Korzyści jakie są z posiadania mentora to?
  Pomoc w wyjściu ze sfery zwanej sfera komfortu, choć nie czujemy się w niej dobrze.

  • wzmocni w rozwoju osobistym,
  • pomoże w określeniu i osiągnięciu celów zawodowych,
  • pomoc w indentyfikieaniu i korygowaniu ogólnej umiejętności i wiedzy,
  • zwiększy twoją pewność siebie.

  Pomogę w rozwoju na 4 poziomach:

  • mentalny,
  • społeczny,
  • fizyczny,
  • duchowy.

   

   

  Zapraszam na pierwsze spotkanie z mentoringu